fbpx

Digiloikka lehmän ruokintaan

– kybernetiikka avuksi lypsylehmän tasapainoiseen ruokintaan.

Wikli Group Oy on asiantuntijakumppanina mukana ”Digiloikka lehmän ruokintaan” -hankkeessa. Tällä nettisivulla julkaisemme hankkeen kuulumisia, tervetuloa mukaan seuraamaan hankkeen vaiheita!

”Digiloikka lehmän ruokintaan” -hankkeen avulla pyrimme parantamaan suomalaisen maidontuotannon kannattavuutta ja tukemaan lehmien hyvinvointia erityisesti muutostilanteissa luomalla tasapainottavia parannuksia lehmien ruokintaketjuun. Hankkeen lähtökohtana oli ajatus hyvinvoivasta lehmästä maidontuotannon kannattavuuden kulmakivenä. Suuri vastuu lypsylehmän hyvinvoinnista sekä tuotannon ympäristökuormituksen minimoimisesta on juuri ruokinnan optimoimisella. Vääränlainen ruokinta tuhlaa resursseja ja rasittaa, sekä lehmää ja ympäristöä. Tällä hetkellä monilla lypsykarjatiloilla ruokinnan suhteuttaminen säilörehun laatuun ja lehmien ravinnontarpeeseen tapahtuu viiveellä. Usein ongelmiin reagoidaan vasta kun havaitaan selvä notkahdus tuotoksessa tai lehmien terveydessä, jolloin tilanteen korjaantumiseen kuluu paljon aikaa.

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda pilottitiloille automaattinen adaptiivinen ruokintajärjestelmä, jossa seurataan lehmien terveyttä, lehmien saaman rehun laatua sekä tuotosta. Järjestelmä perustuu itseohjautuvaan automaattisesti säätyvään ruokintajärjestelmään, joka reagoi muutoksiin ja pyrkii pitämään lehmien saaman rehun optimaalisena.

Tämän hankkeen osatavoitteita ovat:

  1. Löytää käytännön arjessa käyttökelpoiset anturit ja menetelmät seosrehun koostumuksen lähes reaaliaikaisen analyysiin tiloilla ja ottaa ne onnistuneesti käyttöön (säilörehun kosteus, korren pituus, ravintosisältö).
  2. Selvittää arjessa käyttökelpoiset menetelmät nautojen terveyden tilan mittaamiseen, jotka tuottavat riittävän nopeasti ja riittävällä tarkkuudella tietoa, jonka pohjalta ruokintaa säädetään.
  3. Luoda suomalaiselle nautatilalle optimoitu ohjelmapohja, joka kerää arvot eri analyysimenetelmistä, korreloi arvoja ja pystyy tarvittaessa säätämään seosrehun reseptiä tilan automaattisessa seosrehuruokinnassa tulosten perusteella (esim. valkuainen ja energia).
  4. Pilotoida edellä mainittu kokonaisuus hankkeeseen osallistuvilla kahdella maidontuottajatilalla ja kerätä jatkoa varten oleellista tietoa menetelmän vaatimuksista ja sovellettavuudesta muille suomalaisille nautakarjatiloille.

”Digiloikka lehmän ruokintaan” -hanke on yksi vuonna 2022 aloittaneista maatalouden innovaatioryhmistä (EIP), joissa alkutuottajat ja neuvontatoimija kehittävät yhdessä alkutuotannon ongelmaan innovatiivista ratkaisua. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024. Hankkeeseen osallistuvat maatalouden talousneuvonnan ammattilainen Wikli Group Oy sekä alkutuotannon kumppaneina kaksi Pirkanmaalaista maitotilaa. Innovaatio on lähtöisin tilallisilta, joille lehmien elämänlaadun parantaminen on sydänasia. Tämä hanke saa rahoituksensa Hämeen ELY keskuksen kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 sisältyvästä elpymisrahoituksesta. Syksyllä 2024 julkaisemme myös hankkeen loppuraportin näillä nettisivuilla kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoja:
Hankevastaava Tiina Joki, 050 521 0897, tiina.joki@wikli.fi

Scroll to Top