fbpx

Maatilan yhtiöittäminen 

Yhtiöittämisessä selvitämme eri tekijöiden vaikutukset yrityksesi tulevaisuuteen sekä kartoitamme yrityksesi kannalta parhaan yritysmuodon. Meiltä saat avun yhtiöittämisen suunnitelmista toteutukseen sekä yhtiöittämisen jälkeisiin toimenpiteisiin asti.

Maatilan yhtiöittäminen on vaativa prosessi, johon on hyvä varata riittävästi aikaa. Yhtiöittäminen on aina tilakohtaista, se mikä on toiminut toiselle ei välttämättä ole kannattavaa ja järkevää toiselle. Yleensä toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi tulee ajankohtaiseksi, kun maatilan toiminta on kasvanut niin suureksi, ettei maatilana toimiminen ole enää verotuksellisesti tai muista syistä johtuen järkevää. Yhtiöittäminen voi olla vaihtoehto myös silloin, kun maatilaa hoidetaan sivutoimisesti päätoimisen palkkatyön ohella.

Yhtiöittämiseen ei tule koskaan ryhtyä heppoisin perustein, koska se on käytännössä lopullinen toimenpide. Tästä syystä hyödyt ja haitat on syytä selvittää perusteellisesti. Meiltä saat perustellun ehdotuksen kannattavimmasta ja yrityksesi kannalta parhaimmasta ratkaisusta.

Siirtymävaihe maatilasta yhtiöön tuo mukanaan haasteita, jossa me olemme apuna vastaamaan kysymyksiin. Laskelmien avulla kartoitetaan oman pääoman riittävyys sekä hahmotellaan tulevaisuutta. Kirjanpito muuttuu merkityksellisesti siirtymävaiheessa, jolloin parhaimman lopputuloksen saa, kun kirjanpito on Wiklillä ennen ja jälkeen siirtymävaiheen. Onnistuneen yhtiöittämisen jälkeen yhtiö toimii hyvin ja osakkaat tietävät mihin ovat lähteneet.

Yhtiöittämisprosessi

Itse maatilan yhtiöittäminen voidaan tehdä usealla eri tavalla. Varainsiirtoverolain muutoksen jälkeen pääpaino on ollut toimintamuodon muutoksilla, jossa koko maatilan toiminta siirretään tasejatkuvuudella osakeyhtiölle.

Yhtiöittämisen suunnittelu käynnistyy kartoituksella, jossa pohditaan toteutuksen tarkoituksenmukaisuutta juuri asianomaisen yrityksen kannalta.  Kartoituksessa laaditaan useimmiten vertailulaskelmat, jossa pohditaan toteuttamisen mahdollisuutta muun muassa uuden osakeyhtiön pääomarakenteen  ja vaihtoehtolaskelmien kautta.

Yhtiöittämisen vaiheet 
-kiinteistön luovutus apporttina ja apporttiselvitys
-luonnokset rekisteröintiasiakirjoista
-keskustelu rahoittajan kanssa
-tarvittavat ennakkoratkaisut

Kiinteistön luovutus
-tilintarkastajan lausunto apportista
-perustamissopimus, ilmoitukset ja hallituksen ensimmäinen kokous
-apporttikirjan vahvistus kaupanvahvistajan toimesta 
-tarvittavat ilmoitukset PRH:lle
-yhtiö syntyy kaupparekisterimerkinnällä 
-ilmoitukset eri sidosryhmille/sopimukset

 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

020 1277 630

 

Maatilan yhtiöittäminen voi koskea myös jotakin maatilan toimintoa, eikä koko kokonaisuutta. Esimerkiksi koneasemat, markkinointi- ja tuotteiden jatkojalostusyhtiöt voivat olla yhtiönä. Myös maatilojen kesken voidaan perustaa yhtiö jotakin toimintaa varten. Tästä hyvä esimerkki on yhteiskuivurit tai hiehokasvattamot. Yhtiöittämällä voidaan lisäksi yhdistää useamman maatilan liiketoiminta välivaiheiden jälkeen yhteen osakeyhtiöön. Mahdollisuuksia on monia, löydetään yhdessä teidän tilallenne sopivin ratkaisu!

Scroll to Top